GDPR
 

Autentizační databáze Wifi hotspotů

Název datového souboruAutentizační databáze Wifi hotspotů
Odpovědný odborodbor informatiky
Účel zpracování osobních údajůAutentizační databáze Wifi hotspotů sloužící pro základní ztotožnění uživatelů veřejné wifi sítí kraje prostřednictvím elektronické identity sociálních sítí (Facebook, Google) popř. prostřednictvím SMS jednorázového hesla
Důvod zpracování osobních údajů
Kvůli správci
Nutné k plnění povinnosti stanovené zvláštním zákonem (zákony, ze kterých vyplývají povinnosti)
Nezbytné, aby plnil ujednání smlouvy (typy smluv)Souhlas uživatele s podmínkami využití služby.
Nezbytné pro ochranu práv správce (vymezit druh práv správce)
Kvůli subjektu údajů
Krajní nouze (popis okolností způsobujících krajní nouzi)
Ostatní důležité zájmy (popis důležitých zájmů)
Další důvody zpracování
Zpracování osobních údajů pro účely archivnictví
Zpracování osobních údajů pro účely statistické, vědecké
Ostatní (vymezit důvod zpracování)dohledání telekomunikačního provozu a identifikace uživatele v případě nezbytné spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
Je třeba ke zpracovávání osobních údajů souhlas subjektu údajů
k celkuano
k části
Způsob zpracování osobních údajů
automatizovanéano
manuální
Prostředky zpracování osobních údajů
Kartotéky
Výpočetní technikaano
Jiné prostředky
Kategorie subjektu údajů
Zaměstnanci kraje
Členové Zastupitelstva Kraje Vysočina, orgánů Zastupitelstva Kraje Vysočina, Rady Kraje Vysočina nebo orgánů Rady Kraje Vysočina
Smluvní partneři kraje
Zaměstnanci organizací zřizovaných krajem
Osoby s jiným vztahem ke kraji
Osoby s jiným vztahem k organizacím zřizovaným krajem
Osoby bez vztahu ke krajiano
Druh osobních údajů
Jménoano
Příjmeníano
Rok narození
Datum narození
Rodné číslo
Další osobní údaje sociální login, čislo mobilního telefonu
Zvláštní osobní údaje
Národnostní, rasový nebo etnický původ
Politické postoje
Členství v politických stranách či hnutích, odborových či zaměstnaneckých organizacích
Náboženství a filosofické přesvědčení
Odsouzení za trestný čin
Zdravotní stav
Sexuální život
Biometrické údaje
Genetické údaje
Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajůano
Z veřejných zdrojů
Od jiného správce osobních údajůano
Z vlastních zdrojů
Místo zpracování, je-li odlišné od adresy sídla správce
Opatření k zajištění požadované ochrany
Zabezpečení objektů a místností
Zámky, mříže apod.ano
Trezor
Centrální pult ochrany
Elektronické zabezpečeníano
Bezpečnostní směrniceano
Automatizované zpracování
Přístupová právaano
Bezpečnostní zálohyano
Antivirová ochranaano
Bezpečnostní směrniceano
Kryptováníano
Jiné
Příjemci (subjekty, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány)
V České republice
Právnické osoby zřizované a zakládané krajem
Subjekty veřejné správy
Smluvní partneři kraje
Subjekty, které prokáží právní zájemano
Ostatní subjekty
Zahraniční subjekty
Subjekty veřejné správy
Smluvní partneři kraje
Subjekty, které prokáží právní zájem
Ostatní subjekty
Propojení na jiné správce nebo zpracovatelene
Dochází k automatizovanému rozhodování ano
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Nezpracování osobních údajů nenaplňuje znaky pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Čl. 35 odst. 1, 3, 4 Nařízení)
Doba uložení2 roky
 Zpět
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz