GDPR
 

Datové sady

 
AkceNázev
Detail 
Ankety, soutěže, ocenění
Detail 
Autentizační databáze Wifi hotspotů
Detail 
Czech POINT
Detail 
Dobrovolné svazky obcí
Detail 
Dokumentace jednání orgánů kraje
Detail 
E-dotace
Detail 
eMeDocS
Detail 
ESS - svolávací systém
Detail 
Evidence dětí v náhradní rodinné péči
Detail 
Evidence klientů, čekatelů a žadatelů o zařazení do sociální služby
Detail 
Evidence smluv
Detail 
Evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči
Detail 
Fotogalerie
Detail 
GINIS Spisová služba
Detail 
Informace o telefonních spojeních
Detail 
IS COVID Vysočina
Detail 
Kamerový systém
Detail 
Katastr nemovitostí
Detail 
Komunikace s partnery
Detail 
Kontrola elektronické pošty
Detail 
Kontrolní činnost
Detail 
Národní kontaktní místo pro elektornické zdravotnictví (NCPeH)
Detail 
NIX-ZD
Detail 
Personální agenda
Detail 
Portál PO
Detail 
Přezkumy lékařských posudků
Detail 
Přísedící soudů
Detail 
Řízení o právech a povinnostech fyzických osob
Detail 
Samoplátci COVID Vysočina
Detail 
Senior point, Family point, Rodinné pasy, Senior pasy
Detail 
Seznam kulturních památek v kraji
Detail 
Sociální práce
Detail 
Soudní spory
Detail 
Souhlas se jmenováním a odvoláváním tajemníků
Detail 
Stížnosti a petice
Detail 
Stížnosti ve zdravotnictví
Detail 
Střet zájmů
Detail 
Veřejné zakázky
Detail 
Volby
Detail 
Vzdělávání
Detail 
WHISTLEBLOWING
Detail 
Zdravotní dokumentace zrušených nebo zaniklých poskytovatelů zdravotních služeb
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz