GDPR
 

Datové sady

 
AkceNázev
Detail 
Ankety, soutěže, ocenění
Detail 
Autentizační databáze Wifi hotspotů
Detail 
Czech POINT
Detail 
Dobrovolné svazky obcí
Detail 
Dokumentace jednání orgánů kraje
Detail 
E-dotace
Detail 
eMeDocS
Detail 
Evidence dětí v náhradní rodinné péči
Detail 
Evidence smluv
Detail 
Evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči
Detail 
Fotogalerie
Detail 
GINIS Spisová služba
Detail 
Informace o telefonních spojeních
Detail 
IS COVID Vysočina
Detail 
Kamerový systém
Detail 
Katastr nemovitostí
Detail 
Komunikace s partnery
Detail 
Kontrola elektronické pošty
Detail 
Kontrolní činnost
Detail 
NIX-ZD
Detail 
Personální agenda
Detail 
Portál PO
Detail 
Přezkumy lékařských posudků
Detail 
Přísedící soudů
Detail 
Řízení o právech a povinnostech fyzických osob
Detail 
Samoplátci COVID Vysočina
Detail 
Senior point, Family point, Rodinné pasy, Senior pasy
Detail 
Seznam kulturních památek v kraji
Detail 
Sociální práce
Detail 
Soudní spory
Detail 
Souhlas se jmenováním a odvoláváním tajemníků
Detail 
Stížnosti a petice
Detail 
Stížnosti ve zdravotnictví
Detail 
Střet zájmů
Detail 
Veřejné zakázky
Detail 
Volby
Detail 
Vzdělávání
Detail 
Zájemci o pobytové sociální služby
Detail 
Zdravotní dokumentace zrušených nebo zaniklých poskytovatelů zdravotních služeb
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz