GDPR
 

IS COVID Vysočina

Název datového souboruIS COVID Vysočina
Odpovědný odborodbor informatiky
Účel zpracování osobních údajůCOVID Vysočina – covid.kr-vysocina.cz (dále jen „Aplikace“), která byla zprovozněna za účelem umožnění efektivního předávání informací o pacientech, kteří podstoupili vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, mezi poskytovateli zdravotních služeb a Správcem jako příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, k zajištění činností a plnění povinností při předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a k případnému poskytnutí návazných zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Správcem Aplikace je Krajská hygienická stanice, provozovatelem Aplikace je Kraj na základě smlouvy
Důvod zpracování osobních údajů
Kvůli správci
Nutné k plnění povinnosti stanovené zvláštním zákonem (zákony, ze kterých vyplývají povinnosti)Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a k případnému poskytnutí návazných zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.,
Nezbytné, aby plnil ujednání smlouvy (typy smluv)SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU „COVID Vysočina (covid.kr-vysocina.cz)
Nezbytné pro ochranu práv správce (vymezit druh práv správce)Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - výkon činnosti Krajské hygienické stanice
Kvůli subjektu údajů
Krajní nouze (popis okolností způsobujících krajní nouzi)Vyšetření osob s podezřením na onemocnění COVID-19
Ostatní důležité zájmy (popis důležitých zájmů)ochrana veřejného zdraví
Další důvody zpracování
Zpracování osobních údajů pro účely archivnictví
Zpracování osobních údajů pro účely statistické, vědeckéPřenos do do státních statistických systému UZIS (ISIN, eZadanka)
Ostatní (vymezit důvod zpracování)
Je třeba ke zpracovávání osobních údajů souhlas subjektu údajů
k celkune
k částine
Způsob zpracování osobních údajů
automatizovanéano
manuálníne
Prostředky zpracování osobních údajů
Kartotékyne
Výpočetní technikaano
Jiné prostředkyne
Kategorie subjektu údajů
Zaměstnanci krajene
Členové Zastupitelstva Kraje Vysočina, orgánů Zastupitelstva Kraje Vysočina, Rady Kraje Vysočina nebo orgánů Rady Kraje Vysočinane
Smluvní partneři krajene
Zaměstnanci organizací zřizovaných krajemne
Osoby s jiným vztahem ke krajine
Osoby s jiným vztahem k organizacím zřizovaným krajemne
Osoby bez vztahu ke krajiano
Druh osobních údajů
Jménoano
Příjmeníano
Rok narozeníano
Datum narozeníano
Rodné čísloano
Další osobní údaje - místo narození, - bydliště, - zdravotní pojišťovna pacienta - e-mail, - telefonní číslo, - výsledek vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2
Zvláštní osobní údaje
Národnostní, rasový nebo etnický původne
Politické postojene
Členství v politických stranách či hnutích, odborových či zaměstnaneckých organizacíchne
Náboženství a filosofické přesvědčeníne
Odsouzení za trestný činne
Zdravotní stavano
Sexuální životne
Biometrické údajene
Genetické údajene
Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajůano
Z veřejných zdrojůne
Od jiného správce osobních údajůano
Z vlastních zdrojůne
Místo zpracování, je-li odlišné od adresy sídla správce
Opatření k zajištění požadované ochrany
Zabezpečení objektů a místností
Zámky, mříže apod.ano
Trezorano
Centrální pult ochranyne
Elektronické zabezpečeníano
Bezpečnostní směrniceano
Automatizované zpracování
Přístupová právaano
Bezpečnostní zálohyano
Antivirová ochranaano
Bezpečnostní směrniceano
Kryptováníano
Jinéne
Příjemci (subjekty, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány)
V České republice
Právnické osoby zřizované a zakládané krajemano
Subjekty veřejné správyano
Smluvní partneři krajene
Subjekty, které prokáží právní zájemano
Ostatní subjektyne
Zahraniční subjekty
Subjekty veřejné správyne
Smluvní partneři krajene
Subjekty, které prokáží právní zájemne
Ostatní subjektyne
Propojení na jiné správce nebo zpracovateleano
Dochází k automatizovanému rozhodování ano
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Ne
Doba uložení10 let
 Zpět
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz