GDPR
 

ESS - svolávací systém

Název datového souboruESS - svolávací systém
Odpovědný odborodbor informatiky
Účel zpracování osobních údajůSystém sloužící pro svolávání skupin pro mimořádné situace (hromadná neštěstí) v nemocnicích kraje a zároveň využívaný jako SMS brána kraje. Ukládá dlouhodobě obsah SMS z důvodu analýzy a důkazů o proběhlé komunikaci (zaslané SMS)
Důvod zpracování osobních údajů
Kvůli správci
Nutné k plnění povinnosti stanovené zvláštním zákonem (zákony, ze kterých vyplývají povinnosti)Není dáno legislativou
Nezbytné, aby plnil ujednání smlouvy (typy smluv)Ano, např. smlouva s KHS na provoz systému COVID
Nezbytné pro ochranu práv správce (vymezit druh práv správce)
Kvůli subjektu údajů
Krajní nouze (popis okolností způsobujících krajní nouzi)Vyžádané údaje (informace o události a/nebo o zdravotním stavu (výsledek vyšetření)) - COVID agenda
Ostatní důležité zájmy (popis důležitých zájmů)
Další důvody zpracování
Zpracování osobních údajů pro účely archivnictvíArchivace důkazů o předání informace, svolání týmu
Zpracování osobních údajů pro účely statistické, vědecké
Ostatní (vymezit důvod zpracování)
Je třeba ke zpracovávání osobních údajů souhlas subjektu údajů
k celkune
k částine
Způsob zpracování osobních údajů
automatizovanéano
manuálníne
Prostředky zpracování osobních údajů
Kartotékyne
Výpočetní technikaano
Jiné prostředkyne
Kategorie subjektu údajů
Zaměstnanci krajeano
Členové Zastupitelstva Kraje Vysočina, orgánů Zastupitelstva Kraje Vysočina, Rady Kraje Vysočina nebo orgánů Rady Kraje Vysočinaano
Smluvní partneři krajeano
Zaměstnanci organizací zřizovaných krajemano
Osoby s jiným vztahem ke krajiano
Osoby s jiným vztahem k organizacím zřizovaným krajemano
Osoby bez vztahu ke krajiano
Druh osobních údajů
Jménoano
Příjmeníne
Rok narozeníano
Datum narozeníne
Rodné číslone
Další osobní údaje výsledek COVID testu, telefonní číslo
Zvláštní osobní údaje
Národnostní, rasový nebo etnický původne
Politické postojene
Členství v politických stranách či hnutích, odborových či zaměstnaneckých organizacíchne
Náboženství a filosofické přesvědčeníne
Odsouzení za trestný činne
Zdravotní stavano
Sexuální životne
Biometrické údajene
Genetické údajene
Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajůano
Z veřejných zdrojůne
Od jiného správce osobních údajůano
Z vlastních zdrojůano
Místo zpracování, je-li odlišné od adresy sídla správce
Opatření k zajištění požadované ochrany
Zabezpečení objektů a místností
Zámky, mříže apod.ano
Trezorano
Centrální pult ochranyano
Elektronické zabezpečeníano
Bezpečnostní směrniceano
Automatizované zpracování
Přístupová právaano
Bezpečnostní zálohyano
Antivirová ochranaano
Bezpečnostní směrniceano
Kryptováníano
Jinéne
Příjemci (subjekty, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány)
V České republice
Právnické osoby zřizované a zakládané krajemano
Subjekty veřejné správyne
Smluvní partneři krajeano
Subjekty, které prokáží právní zájemano
Ostatní subjektyne
Zahraniční subjekty
Subjekty veřejné správyne
Smluvní partneři krajene
Subjekty, které prokáží právní zájemne
Ostatní subjektyne
Propojení na jiné správce nebo zpracovateleano
Dochází k automatizovanému rozhodování ano
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
AnoNahraný soubor
Ne
Doba uložení2 roky
 Zpět
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz