GDPR
 

Národní kontaktní místo pro elektornické zdravotnictví (NCPeH)

Název datového souboruNárodní kontaktní místo pro elektornické zdravotnictví (NCPeH)
Odpovědný odborodbor informatiky
Účel zpracování osobních údajůZpracování doprovodných informacích o uživatelích (žadatelích - zdravotníci, lékárníci) od data v rámci informačního systému NCPeH, který zprostředkovává vnitrostání a přesraniční přenos dat o zdravotnické dokumentaci.
Důvod zpracování osobních údajů
Kvůli správci
Nutné k plnění povinnosti stanovené zvláštním zákonem (zákony, ze kterých vyplývají povinnosti)Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Nezbytné, aby plnil ujednání smlouvy (typy smluv)Smlouva o spoluprácí při zabezpečení provozu informačního systému národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem zdravotnictví (č. 118680)
Nezbytné pro ochranu práv správce (vymezit druh práv správce)Nutnost uložení auditního (důkazního) prostředku o provedené transakci (žádosti o data).
Kvůli subjektu údajů
Krajní nouze (popis okolností způsobujících krajní nouzi)
Ostatní důležité zájmy (popis důležitých zájmů)Ochrana zájmů dotazující se osoby ve smyslu možného podání důkazu o provedeném dotazu na zdravotnickou dokumentaci a informacích o jejím předání.
Další důvody zpracování
Zpracování osobních údajů pro účely archivnictví
Zpracování osobních údajů pro účely statistické, vědecké
Ostatní (vymezit důvod zpracování)
Je třeba ke zpracovávání osobních údajů souhlas subjektu údajů
k celkune
k částine
Způsob zpracování osobních údajů
automatizovanéano
manuálníne
Prostředky zpracování osobních údajů
Kartotékyne
Výpočetní technikaano
Jiné prostředkyne
Kategorie subjektu údajů
Zaměstnanci krajene
Členové Zastupitelstva Kraje Vysočina, orgánů Zastupitelstva Kraje Vysočina, Rady Kraje Vysočina nebo orgánů Rady Kraje Vysočinane
Smluvní partneři krajene
Zaměstnanci organizací zřizovaných krajemano
Osoby s jiným vztahem ke krajiano
Osoby s jiným vztahem k organizacím zřizovaným krajemne
Osoby bez vztahu ke krajiano
Druh osobních údajů
Jménoano
Příjmeníano
Rok narozeníne
Datum narozeníne
Rodné číslone
Další osobní údaje Identifikátor osoby (čislo NRZP) Role Označení odbornosti Označení organizace IP adresa uživatele email
Zvláštní osobní údaje
Národnostní, rasový nebo etnický původne
Politické postojene
Členství v politických stranách či hnutích, odborových či zaměstnaneckých organizacíchne
Náboženství a filosofické přesvědčeníne
Odsouzení za trestný činne
Zdravotní stavne
Sexuální životne
Biometrické údajene
Genetické údajene
Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajůano
Z veřejných zdrojůano
Od jiného správce osobních údajůano
Z vlastních zdrojůne
Místo zpracování, je-li odlišné od adresy sídla správce
Opatření k zajištění požadované ochrany
Zabezpečení objektů a místností
Zámky, mříže apod.ano
Trezorano
Centrální pult ochranyano
Elektronické zabezpečeníano
Bezpečnostní směrniceano
Automatizované zpracování
Přístupová právaano
Bezpečnostní zálohyano
Antivirová ochranaano
Bezpečnostní směrniceano
Kryptováníne
Jinéne
Příjemci (subjekty, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány)
V České republice
Právnické osoby zřizované a zakládané krajemano
Subjekty veřejné správyano
Smluvní partneři krajeano
Subjekty, které prokáží právní zájemano
Ostatní subjektyne
Zahraniční subjekty
Subjekty veřejné správyano
Smluvní partneři krajene
Subjekty, které prokáží právní zájemano
Ostatní subjektyne
Propojení na jiné správce nebo zpracovateleano
Dochází k automatizovanému rozhodování ano
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
AnoNahraný soubor
Ne
Doba uložení3 měsíce
 Zpět
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz